Co wyróżnia stanowiska montażowe zaprojektowane w myśl koncepcji lean production?

Lean production lub lean manufacturing to system zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie, który dąży do minimalizacji marnotrawstwa oraz eliminacji przeprowadzania nieistotnych operacji w procesach produkcyjnych bez utraty jakości oferowanych produktów i usług, oraz przy zachowaniu niskich kosztów produkcji. Czym się charakteryzują stanowiska montażowe tego systemu?

Dążenie do zmniejszenia nieproduktywności 

Podstawową metodą tego systemu jest total productive maintenance, co oznacza produktywne utrzymanie maszyn. Polega to na zintegrowaniu wielu procesów tak, aby osiągnąć zero awarii, zero braków oraz zero wypadków przy pracy. Metoda ta wymaga przygotowania pracowników wszystkich szczebli do różnych zadań m.in. poprzez włączenie osób z działu utrzymania ruchu w proces produkcyjny czy współpracę pracowników ciągłego utrzymania ruchu i operatorów podczas konserwacji i napraw. Jedną z podstawowych zasad lean production jest standaryzacja, czyli zbiór korzystnych technik, które dążą do możliwie jak największej poprawy wydajności, efektywności oraz zminimalizowania marnotrawstwa. Uwzględnia ona m.in. stabilizację tempa realizacji operacji produkcyjnych przez pracowników i maszyny w taki sposób, aby efekty były równe popytowi.

Wdrażanie systemu zarządzania produkcją 

Wdrożenie systemu lean production niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim są to realne zyski wynikłe z usprawnienia różnych procesów, zwiększenie jakości, zmniejszenie awarii oraz lepsze zarządzanie pracownikami. Skutkuje to również poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ograniczeniem niekorzystnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Należy jednak pamiętać, że lean production to nie tylko zestaw narzędzi usprawniających pracę, ale również stałe doskonalenie na każdym szczeblu organizacji i ciągłe usprawnianie produkcji.

Dopasowanie stanowisk roboczych 

W sprzedaży można znaleźć stanowiska montażowe zaprojektowane w koncepcji lean production. Z założenia muszą one być szybkie w montażu oraz łatwe i uniwersalne w zastosowaniu. Są one modułowo konfigurowane, zintegrowane na wyspach lub liniach produkcyjnych. Stanowiska robocze uwzględniają takie czynniki jak położenie sprzętu i materiałów, dopasowanie odpowiedniego źródła światła i zachowanie najwyższej możliwej ergonomii. Co więcej, mogą one także ograniczać możliwości operatorów przy wykonywaniu niepotrzebnych ruchów, które prowadzą do strat produkcyjnych. Stanowiska muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie wymuszały wykonywania nienaturalnych ruchów lub innych wysiłków ciała.

Przykład stanowisk lean production 

Stanowiska zbudowane z konstrukcji profilowych przez swoją uniwersalność, niską wagę i duże możliwości stosuje się w różnych branżach. Najczęściej spotykane są stoły warsztatowe, stoły montażowe, stanowiska pakowania, wózki montażowe i obudowy maszyn. Jednym z przykładów wdrożenia koncepcji lean production jest system Easysae®. Dzięki aluminiowym profilom, rurkom, strukturom lub kombinacjom kilku rodzajów profili można zbudować modularne i przy tym bardzo stabilne magazyny grawitacyjne, lub robocze stoły z regulacją wysokości. Daje to możliwość stworzenia różnego rodzaju elastycznych rozwiązań przy niskich nakładach finansowych. Budowa składająca się z systemu profili umożliwia dowolną modernizację przez cały okres użytkowania.

 

 

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.