Jak powinno wyglądać użytkowanie i konserwacja nitownicy pneumatycznej? 

Nitowanie jest to proces łączenia elementów za pomocą nitów. W tym celu najczęściej stosuje się nitownice ręczne, lecz przy wielogodzinnej pracy mogą one być mało wygodne. Problem ten rozwiązuje nitownica pneumatyczna, która zamiast siły fizycznej użytkownika wykorzystuje sprężone powietrze. Jak należy się nią posługiwać, aby sprawdzała się przez wiele lat?

Poprawne używanie i regularne smarowanie 

Jakość nitowania zależy od rodzaju nitu, precyzji wykonanego otworu oraz siły nacisku. W teorii użytkowanie nitownicy jest proste. Operator wkłada nit w odpowiedni sposób, trzon umieszcza w wywierconym otworze, a następnie pociąga spust. Pistolet jest podłączony do sprężarki powietrza przewodem elastycznym, który doprowadza odpowiednią ilość energii do tego, aby przepchnąć nit, a następnie zagnieść zakuwkę. Następnie powietrze uchodzi przez wylot, a sprężarka wypycha tłok to położenia startowego. Wieloletnie użytkowanie nitownicy można przedłużyć poprzez jej smarowanie odpowiednim olejem przed każdym użyciem. Dzięki temu zmniejszy się tarcie między ruchomymi elementami, a każda praca będzie przynosiła taki sam efekt. Wykonuje się to poprzez wprowadzenie oleju przez wbudowaną smarowniczkę do sprężarki powietrza.

Zasady bezpiecznej pracy 

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wizualnie stan techniczny, zbadać przewody ciśnieniowe pod kątem ewentualnych luzów lub uszkodzeń, a także prześledzić, czy dopływ powietrza przebiega poprawnie. Przed zakończeniem pracy, zmianą akcesoriów, naprawą lub poprawą nastawienia należy odłączać urządzenie z przewodu ciśnieniowego. Nie wolno użytkować nitownicy niezgodnie z przeznaczeniem. Dotyczy to m.in. przekraczania wartości maksymalnego ciśnienia roboczego w celu podwyższenia mocy, odcinania dopływu powietrza przez załamywanie węży czy opierania łokci o ciało podczas pracy w celu zwiększenia docisku. W nitownicach pneumatycznych należy także dokonywać konserwacji szczęk, która polega na rozkręceniu elementów ruchomych, przedmuchaniu ich sprężonym powietrzem i nasmarowaniu.

Znaczenie instrukcji obsługi 

Szczegółowe wymagania dotyczące poprawnego używania i konserwacji znajdują się w instrukcji dołączonej przez producenta. Znajdzie się tam również informacja o tym, że naprawy powinny być przeprowadzane w warsztatach serwisowych przez wykwalifikowany personel. Użytkowanie narzędzia niezgodnego z przeznaczeniem, samodzielne rozkręcanie lub ingerencja w niektóre układy bez odpowiedniej wiedzy może skończyć się awarią urządzenia, która również grozi zwiększeniem niebezpieczeństwa podczas użytkowania. Jest to więc podstawowy dokument, z którym trzeba się zapoznać przed rozpoczęciem pracy. Należy go przechowywać przez cały okres użytkowania urządzenia, aby w razie potrzeby do niego wrócić.

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.