IS

Trzpienie do zgrzewania z gwintem wewnętrznym i krótkim cyklem

 - Przy stosowaniu blach o grubości 2 mm i większych oraz przy czasach spawania dłuższych niż 60 ms, kąt α można zwiększyć do 14 °.

** - przy L1 8-12mm  Bmin = 5mm / at L1 8-12mm is Bmin = 5mm.

is nakres

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.