SD

Kategoria: Zgrzewanie łukowe

Bolce do zgrzewania z łbem

a - przekroczenie średnicy albo oznaczenie producenta w okolicy fazowania pod łbem do 0,5mm jest dopuszczalne pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływy na właściwe zanurzenie.

b - tolerancja l2 wynosi +1/-2mm.

c - przy wyjątkowych sytuacjach np. przy zgrzewaniem z przedmuchem materiału rozmiar i tolerancja nie będzie zachowana.

d - przy działaniu siły posównej może się obniżyć na 29mm.

e - użycie określonych wymiarów zależy od przepisów w danym kraju

SD nakres

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.