R4010EL

R4010

Specyfikacja

Specyfikacja techniczna R4010EL
Wydajność R = 40 kg / mm² Ø2÷12 mm
Mikrometryczna kontrola skoku 0÷40 mm
Wysokość przestrzeni roboczej 60÷200 mm
Przestrzeń robocza 270x285 mm
Rowek T 10x22 mm
Średnica otworu pod narzędzie 30 mm
Średnica narzędzia 12-14 mm
Długość narzędzia A 58 mm
Długość narzędzia B 100 mm
Długość narzędzia C 76 mm
Moc wejściowa 400 V - 50 Hz
Ciśnienie zasilania 2÷6 bar
Ciśnienie pracy 1÷6 bar
Czas pracy 0,1÷9,9 s
Waga całkowita 230 kg

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.