R150M EL

R150M

Specyfikacja

Specyfikacja techniczna R150M EL
Wydajność R = 40 kg / mm² Ø3÷16 mm
Mikrometryczna kontrola skoku 10÷50 mm
Wysokość przestrzeni roboczej 40÷180 mm
Przestrzeń robocza 300x300 mm
Rowek T 10x22 mm
Średnica otworu pod narzędzie 30 mm
Średnica narzędzia 18 mm
Długość narzędzia A 62 mm
Długość narzędzia B 120 mm
Długość narzędzia C 100 mm
Moc wejściowa 400 V - 50 Hz
Ciśnienie zasilania 2÷6 bar
Ciśnienie pracy 1÷6 bar
Czas pracy 0,1÷9,9 s
Waga całkowita 300 kg

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.